KLACHTENREGELING

Goede zorg betekent voor Hulp & Begeleiding Limburg dat we ook kijken en luisteren naar wat er nog beter kan. Als je niet tevreden bent, jezelf tekort gedaan voelt of een klacht hebt, horen wij dat graag. Van jouw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Wanneer je een klacht hebt, kun je die het beste eerst mondeling bespreken met de betreffende begeleider. Alternatief is om de klacht schriftelijk in te dienen (per post of per mail).
We streven er naar om jouw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen.

Als je met ons niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, kun je een officiële klacht indienen. Hulp & Begeleiding Limburg is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie ‘Klachtenportaal Zorg’. Zorgvragers kunnen daardoor gebruik maken van een onafhankelijke Klachtenfunctionaris en een Geschilleninstantie.